top of page
Bandeau_presse_v4.png

we praten over ons
in de media

Een teken van groeiende belangstelling voor het onderwerp, de media hebben grote belangstelling voor ons project en voor de getuigenissen van de co-regisseurs, zowel in de geschreven als in de audiovisuele pers, om hieronder te ontdekken 👇

in de geschreven pers

La Libre Belgique électrohypersensibilité électrosensibilité

gratis belgie

"Twee minuten blootstelling aan elektromagnetische golven is een beproeving voor mij": hoe David, elektrohypersensitief, zijn leven leeft in vliegtuigmodus-Uittreksel: "[...] De enige echt effectieve behandeling is vermijding. In die zin heeft elektrosensitiviteit een slechte naam. Het is simpelweg elektromagnetische intoxicatie"
- getekend Laurence Dardenne (journalist) en Bernard Demoulin (fotograaf)

la libre belgique électrohypersensibilité électrosensibilité

gratis belgie

Een uitgesproken overgevoelig onderwerp, elektro(hyper)gevoeligheid blijft onderwerp van discussie.Verenigingen die zich zorgen maken over de impact van elektromagnetische straling op de gezondheid van de mens reageren op een recente studie over elektrosensitiviteit door het Wetenschappelijk Instituut voor Overheidsdiensten (ISSeP), uitgevoerd in samenwerking met Sciensano.Dit artikel is een uittreksel uit eenpersberichtmedeondertekend door verschillende verenigingen
- getekend Laurence Dardenne (journalist) en Bernard Demoulin (fotograaf)

Photo rassemblement EHS électrohypersensibilité électrosensibilité

Avond - Carte blanche

Draadloze technologieën maar niet zonder risico's - carte blanche gepubliceerd via Le Soir,co-auteur met vele verenigingen die verband houden met elektrosensitiviteit en bezorgd over gezondheid in het licht van elektromagnetische straling, gezondheidswerkers en internationale wetenschappers
Uittreksel "het is dringend nodig om collectief bewustzijn te creëren rond het gezondheidsrisico van draadloze technologieën, dat iedereen aangaat, en om betere inclusie te organiseren met betrekking tot de handicap die elektromagnetische golven veroorzaken."

électrohypersensibilité electrosensibilité Paris Match Belgique

Paris Match België

Elektrohypersensitief: deze Belgen die de golven niet meer aankunnen

Onze eerste stappen in de pers, voorwedstrijd van ParijsZijnlgiqEU : "Empirisch ontdekte ik dat mijn ongemak afnam toen ik de wifi afsneed, toen ik wegging van mijn pc. Ik informeerde." - Kristian
- getekend Michel Bouffioux (journalist), Ronald Dersin (fotograaf)

Imagine électrohypersensibilité électrosensibilité

stel je morgen de wereld voor

De strijd van de elektrosensitieve tegen de golven-chapo: De golven zijn onzichtbaar, kleurloos, geurloos maar niet pijnloos. Zeker niet voor elektrohypersensitieve mensen, die niet tegen elektromagnetische vervuiling [...]-gesigneerd Sarah Freres (journalist & foto's)

Avenir_v4.png

L'Avenir

Tintigny : Kristien, électrosensible, vis à Poncelle pour fuir les ondes. Un habitat groupé voit le jour à Poncelle (Tintigny). Les habitants qui veulent y vivre souhaitent retrouver un mode de vie plus authentique. Kristien y habite, aussi, pour se mettre à l’abri des ondes.
- signé Nicolas Guidi (journaliste)

Presse écrite
imagine_v1.png
Médias audio-visuels

in de audiovisuele media

Tir groupé pour trois des quatre coréalisateurs (Kristien, Valériane et David), à travers notre témoignage dans un reportage de TV Lux. Merci à la journaliste Nadine Urbain et son équipe pour ces 25 minutes au plus juste de notre quotidien 👇

Bij een artikel uit La Libre Belgique hoorde ook een video, waarin onze co-regisseur David Steinmetz zijn engagement toont. Hieronder te ontdekken 👇

Het Ma Vie en Mode Avion-team is ook vele malen geïnterviewd in andere tv-/radioreportages:

Tintigny zone blanche rayonnement électromagnétique

RTBF

Tintigny, - een beschermd gebied tegen golven in Poncelle: Getuigenis van Kristien Pottie na de beslissing van zijn gemeente om een "grijze zone" in te stellen (zonder in de toekomst een antenne toe te voegen) rond zijn gegroepeerde habitat.
- gesigneerd Anne Lemaire (journalist & foto)

zone blanche électrohypersensibilité électrosensibilité

OPEN MICROFOON

Meer en meer mensen raken in paniek met deze strijd van de ether over de hele wereld. Ze worden elektrosensitief genoemd.Gek, rauw, ongefilterd interview met onze co-regisseur Kristien Pottie in haar gegroepeerde habitat,
- gesigneerd Graziella Van Loo

Zone blanche électrohypersensibilité électrosensibilité

Radio Paniek

Elektrogevoeligheid: mijn leven in vliegtuigmodus..Interview van David door Violaine en Jeanne uit het programma "Panik en zone libre". Eens is het niet gebruikelijk, de radio verplaatst voor een uitzending beschermd tegen de ether, bezig met de ether, en toch live "op de ether"!

Wil je op de hoogte blijven van onze meest recente interviews over elektrohypersensitiviteit?

Het is deze kant op! 👇

Affiche zone blanche 2.jpg

Documentaires pertinents

Documentaires

Quelques travaux journalistiques et des chef-d’œuvre cinématographiques, pour aller plus loin 👇

Affiche zone blanche 2.jpg

cherche zone blanche desesperement

Documentaire réalisé par Marc Khanne. Véritable plongée dans le quotidien d'EHS, ce documentaire est un coup de cœur de l'équipe !

Picture1.png

Mauvaises ondes - France3

Documentaire réalisé par Sophie Le Gall, présenté sur France 3

BBC-tortured by technology.png

Electrosensitivity : tortured by technology ? - BBC

Documentaire court (15 min) en Anglais sur les électrosensibles, par la BBC.

paris-match_v4.png
bottom of page